YES Yangın Eğitim Simülatörü

YES Yangın Eğitim Simülatörü

Yangın eğitim simülatörleri, yangın sırasında yaşanan psikolojik gerilimi, fiziksel koşulları, simüle ederek gerçekçi senaryolar oluşturup yangınla mücadele timlerinin imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması amacını taşımaktadır.

YES Yangın Eğitim Simülatörü

Yangın eğitim simülatörleri, yangın sırasında yaşanan psikolojik gerilimi, fiziksel koşulları, simüle ederek gerçekçi senaryolar oluşturup yangınla mücadele  timlerinin imkan ve kabiliyetlerinin  arttırılması amacını taşımaktadır.

Avantajları

  • Gerçekçi eğitim ortamları sunar
  • Ayarlanabilir alev yüksekliğine sahip atlamalı yangınlar sağlar
  • Yangınla mücadele timlerinin gerçek yangına daha etkili müdahale edebilmeleri için hazırlık düzeylerini yüksek tutar.

Sabit yangın simülatörü yanında konteyner tabanlı mobil yangın simülatörümüz de mevcut olup tüm sistemlerimiz yüksek emniyet sistemi, gelişmiş komuta kontrol ara yüzü, gerçekçi birebir ölçekte yangın mokapları,  havalandırma, sıcaklık izleme, gaz tespit ve söndürme alt yapısına sahiptir.

Mobil yangın eğitim simülatörümüz; yaşam alanları, elektrik panoları, kablo kanalları gibi günlük hayatta olası yangınların çıkabileceği alanlarda gerçekçi yangınlar oluşturacaktır.

Yangın Eğitim simülatörünün ana özelliği yangın sırasında ortaya çıkabilecek koşulların ve çevrenin gerçekçi bir modelini içermesidir. Yangın Eğitim simülatörü itfaiye personelinin çevre kirliliğine yol açmadan eğitimini, iş güvenliğini ve dumandan etkilenen bölgelerdeki insanların zorlu koşullarda kurtarılmasını da göz önünde bulundurarak; nefes almaya uygun olmayan bir ortamda yangınla mücadele ve kurtarma eğitimi sırasında en verimli tekniklerin ve müdahale araçlarının simülasyonu ve son olarak eğitim sürecinin operatör tarafından komuta/kontrol, sürekli izlenmesi ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

online egitim